Nega

Za dobro celjenje novega piercing-a je pomembna nega v povezavi z ustreznim razkužilom in upoštevanje določenih stvari, ki jih ne smemo delati. Gremo kot prvo k slednjim:

Ne ustra�ite se vseh teh napotkov, so pa to tiste standardne napake, ki se �e leta ponavljajo.

Splo�no navodilo za nego piercing-a po posegu

Odvisno od mesta vstavljenega piercing-a, ali je na ko�i ali je prisotna sluznica, je to morda hrustanec, se navodila glede razku�evanja razhajajo. Tako dobite natan?na navodila od mene v studiu , naravnana posebej za dolo?en piercing v pogovoru pred posegom in v pisni obliki za domov. Na splo�no pa velja:
Za vse piercing-e, razen za jezik, dobite od mene OCTENISEPT . Je izredno dobro razku�ilo, namenjeno ko�i in sluznici, uporabljajo ga lahko tudi nose?nice. Pomaga pa tudi pri la�jih oblikah vnetij. Uporablja se pribli�no 1 teden 2x dnevno, zjutraj in zve?er, potem 1 teden 1x dnevno zve?er, nato pa se za?ne opu�?ati glede na to, ali se �e kaj nabirajo rumene krastice / drena�a okrog piercing-a. Pomagajte si s pal?ko za uho, nanjo kanite par kapljic octenisept-a in narahlo odstranite krastice. Pri tem ?im manj premikajte piercing. Prej omenjena drena�a oz. krastice niso vnetje, je proces celjenja piercing-a. Se pa manj drena�e izlo?a v hladnih letnih ?asih, saj rane po?asneje celijo, kar pa ne pomeni, da bi poleti zato prej zacelile, prej nasprotno, najslab�i ?as za piercanje popka so meseci junij, julij in avgust. Pojav rahle rde?ice okrog piercing-a v prvih tednih je tudi normalen pojav. Pogost je recimo pri popkih okrog zgornje bunkice v poletnih mesecih zaradi vro?ine in s tem povezanega potenja.